Trebaju li se oči držati otvorenima za vrijeme tapkanja?

Trebaju li se oči držati otvorenima za vrijeme tapkanja? Lakše mi je produbiti emociju kada žmirim, tada je dublje osjetim i na nju tapkam.

Odgovor: Štogod da ti pomaže. Tapkanje je vrlo liberalan proces. Nema strogih pravila.