Čemu nesavršena osjetila?

Pitanje: Zašto su nam data osjetila u tako nesavršenom obliku?

Odgovor: Savršena su za danu nam funkciju (drže nas u iluzornom uvjerenju da Boga nema).