Kako sebi dokazati našu negativnost?

Pitanje: Rekao si u ciklusu predavanja o lažnom egu da kritiziranjem i vrijeđanjem druge osobe naše dobre osobine prelaze na drugu osobu a da mi dobivamo negativne osobine od te osobe. Kako to dokazati?

Odgovor: Čim kritiziraš, negativna si osoba i negativno se osjećaš. Efekti su momentalni!