Savršeno društveno uređenje

Varnasrama Dharma

Savršeno društveno uređenje

U ovom tekstu ukratko ću opisati prirodnu podjelu u ljudskom društvu koja nastaje pod utjecajem karme, odnosno aktivnosti živih bića u prošlim životima. Uslijed svojih prošlih aktivnosti živa se bića rađaju ne samo u različitim tijelima, od kojih je ljudski oblik samo jedan od mnogobrojnih, već nasljeđuju i različite karakteristike tijela i uma. Zato se svi rađamo s različitim sklonostima i željama.Vede dijele društvo prema društvenim i duhovnim podjelama. Ta podjela nije umjetna, već prirodna. Čovjek pripada određenom redu ovisno o prirodnoj sklonosti određenoj vrsti rada. Stoga to nije umjetna kategorizacija ljudi, već spontana, prirodna i dobrovoljna.

Rad je definiran kao aktivnost ljudskog bića u svrhu zadovoljavanja osnovnih bioloških potreba.

Svatko ima posebne sklonosti i vještine u skladu s rezultatima djelovanja iz prošlih života. Te ga aktivnosti svrstavaju u jedan od 4 društvena staleža (varne) i 4 duhovna reda (ašrama).

Svatko je dužan djelovati u skladu sa svojom varnom i ašramom i izvršavati propisana pravila tog staleža i reda koje možemo naći u Vedama. Osoba koja ne izvršava propisane dužnosti naziva se varna-sankara (šankara), ili neželjeno potomstvo. Vede opisuju kako se u današnje vrijeme čitavo čovječanstvo smatra varna-sankarama.Osnovna je karakteristika varna-sankare hirovito djelovanje za sebičnu i privremenu dobit, bez obzira na dugotrajne posljedice kako za tu osobu, tako i za čitavu zajednicu. Varna-sankara se ne pridržava ničijih zakona, već je vođen svojim nesavršenim umom, emotivnim i tjelesnim porivima kao i visokim stupnjem narcizma.

Svatko bi trebao obavljati propisane dužnosti i aktivnosti u skladu sa svojom varnom i asramom. Dužnosti se obavljaju bez obzira na naše trenutno emotivno stanje ili želje. To je osnovna dužnost svakog ljudskog bića koji želi živjeti u društvu ili zajednici.

Na primjer, dužnost je majke nahraniti dijete. Tu dužnost mora izvršiti pod cijenu zanemarivanja svojih trenutnih emotivnih potreba. Takvo je djelovanje čini odgovornom i zrelom osobom.

Tek kad osoba pravilno razumije zakonitosti vlastite karme, može ispravno djelovati. Djelujući na ispravan način, čitavo društvo može savršeno funkcionirati i ostvariti uspješan život pun obilja.

Podjela na četiri varne  >>>