Kako koristiti pozitivne afirmacije?

Pitanje je u vezi četvrte (pozitivne) afirmacije: Mogu li nju koristiti na kraju iako se problem na kojem radim nije još sveo posve na nulu, ili nju koristim samo ako je sve svedeno na nulu?

Odgovor: Koristi je da bi sveo emociju na nulu. Kad je emocija na nuli, nema se što više oslobađati pa stoga ta fraza i nije potrebna.