Materijalni svijet, patnja ili zabava?

U drugoj knjizi na strani 123 piše kako Vede kažu da naše postojanje i postojanje čitave kreacije ima funkciju zabave i radosti, razmjene ljubavi i sreće.   Ako se misli na materijalnu kreaciju ili ju barem uključuje, zar se to onda ne kosi sa idejom da je materijalni svijet stvoren da nas odvoji od Boga I da smo zbog toga puni straha I patimo, da je mat. svijet neprirodan za nas I da na duhovnom putu gubimo okus za sve u ovom svijetu, da je mat. svijet kazna za pale duše, itd?

Odgovor: Funkcija koju je Bog dao je razmjena ljubavi u zabavi vječnog postojanja. Kada duša odluči suprotstaviti se volji Božjoj, nastaje egzistencija suprotnih iskustava, suprotnih od ljubavi, vječnosti i zabave. Sve što treba je pokušati slijediti Njegove savjete. Tek onda doživimo pravu prirodu postojanja, a to je, kao što si rekla, radost, zabava i razmjena ljubavi i sreće.