Seminar o Samoozdravljenju I nivo – Sarajevo 2009.

Seminar o Samoozdravljenju I nivo, održan u Sarajevu u svibnju 2009.
Seminar je podijeljen u dva dana pa stoga i traje duže nego inače.
Svaki će se video otvoriti u posebnom prozoru. Nakon gledanja ga zatvorite.

1.  Prvi dan (video 1 od 10)
2.  Prvi dan (video 2 od 10)
3.  Prvi dan (video 3 od 10)
4.  Prvi dan (video 4 od 10)
5.  Prvi dan (video 5 od 10)
6.  Prvi dan (video 6 od 10)
7.  Prvi dan (video 7 od 10)
8.  Prvi dan (video 8 od 10)
9.  Prvi dan (video 9 od 10)
10.Prvi dan (video 10 od 10)

1.  Drugi dan (video 1 od 15)
2.  Drugi dan (video 2 od 15)
3.  Drugi dan (video 3 od 15)
4.  Drugi dan (video 4 od 15)
5.  Drugi dan (video 5 od 15)
6.  Drugi dan (video 6 od 15)
7.  Drugi dan (video 7 od 15)
8.  Drugi dan (video 8 od 15)
9.  Drugi dan (video 9 od 15)
10. Drugi dan (video 10 od 15)
11. Drugi dan (video 11 od 15)
12. Drugi dan (video 12 od 15)
13. Drugi dan (video 13 od 15)
14. Drugi dan (video 14 od 15)
15. Drugi dan (video 15 od 15)