Više misli ili samo jedna misao?

Pitanje: ​Da li u svakom trenu postoji samo jedna misao i emocija u umu, ili ih može biti više odjednom?


Odgovor: U umu ima beskonačno misli, ali naš fokus procesira samo jednu po jednu. Mi primjećujemo da ih ima puno, ali samo jedna je prisutna u našoj aktivnoj pažnji. To je kao jedan plamenik, a puno lonaca punih namirnica za skuhati. Iako vidiš sve lonce i namirnice, samo ti je jedna dostupna za kuhanje i konzumaciju…