Nekada i danas

Nekada su ljudi živjeli do smrti.

Danas umiru do idućeg rađanja.